Hạ Long 3 ngày

Tour Du Lịch Hạ Long 3 Ngày 2 đêm Giá rẻ

Tour Du Lịch Hạ Long 3 Ngày 2 đêm Giá rẻ

Từ

Liên hệ

Chuyện kể rằng: “Ngày xưa, khi người Việt mới dựng nước, nhân dân đang sống yên ổn thì bị giặc ngoại bang xâm lấn bờ cõi nước ta. Trước thế giặc mạnh, trời sai rồng mẹ mang theo một đàn rồng con xuống giúp người Việt đánh giặc. Khi thuyền giặc từ biển cả ào ạt tấn công vào bờ thì đàn rồng...

Xem thêm

1/1

 

Đang xử lý...